Artikelindex

Själva byggandet är uppdelat i två faser, första fasen bygger men en sektion på 20 foot av fartyget, och i andra fasen hela modellen. Själva grundtanken med uppdelningen är att finns många nybörjare som inte har byggt direkt från ritningar tidigare, och byggandet av sektionen skall ge alla dessa en bra början. Dom flesta kommer att få skaffa en eller flera maskiner för att få den noggrannheten möjlighet att göra alla detaljer själv. 

Sektionen kommer att byggas i skala 1:48 och byggas med spant och alla detaljer. Bilden visar hur spanten är fördelade över skrovet

Ovan är en bild av hur spanten är placerade på Triton. Sektionen vi börjar med att bygga ligger ungefär i mitten av fartyget. Man kan se det i bilden genom  att dom två kanonportar som ligger i mitten av modellen där spanten finns utritade.

Den fulla modellen kommer man kunna välja i vilken skala som man vill bygga den i. Längden på fartyget inklusive riggningen kommer att bero på vilken skala man väljer: 

 • Skala 1:48 ger en längd på ungefär 1,25 meter,
 • Skala 1:64 ger en längd på ungefär 0,9 meter,
 • Skala 1:96 ger en längd på ungefär 0,6 meter.

Höjden är uppskattat tack vare att vi inte vet hur riggningen ser ut i detalj, men använder oss Engelska Amiralitetets standard från 1773 för 28 kanoners fregatt, blir höjden denna:

 • Skala 1:48 ger en höjd på ungefär 0,9 meter,
 • Skala 1:64 ger en höjd på ungefär 0,7 meter,
 • Skala 1:96 ger en höjd på ungefär 0,45 meter.

Till detta kommer höjden för pedistalen, vaggan eller vad som skall hålla skeppet. Sedan kommer det att behövas en del extra för glassmontern.

Bilden visar orginalritningen till Triton

Ritningarna från National Maritime Museum är vansinnigt dyra, och kostar runt 2-3000 kronor. Därav har projektet hanterat ritningarna, och gjort anpassade ritningar enligt en mall som kommer att beskrivas nedan. Det gör det lätt att bygga modellen.

Konstruktionen av sektionen går till i grova drag enligt denna mall:

 • Alla spant sågas ut, limmas ihop,
 • Kölen sågas, alla spant limmas på kölen,
 • Inre skrovplankor limmas fast,
 • Lägre däck sågas ut och sätts fast,
 • Kanondäck sågas ut och sätts fast,
 • Däcksplankorna för båda däck sätts på plats,
 • Yttre skrovplankorna sätts på plats,
 • Kanoner, trappor, och andra detaljer skapas och sätts på plats,
 • Rep och taljor för kanoner sättes på plats,

Samt allt småputs görs för att färsigställa modellen.

Den färdiga modellen kommer att visa en sektion, nedan en bild av ett annat projek och fartyg för att visa hur det kommer att se ut. Naturligtvis kommer det inte vara exakt lika men ungefär samma stil.
Bilden visar ett exempel på hur det kommer att se ut från en annan modell 

Hur en sektion kommer att kunna se ut när den är klar! För att ge en bild av hur sektionen kommer att se ut, och jag vet inte hur mycket prylar och annat som kommer att följa med projektet som last och tunnor och så.

Byggloggar

Här finns alla dom byggloggar som jag håller på med. De modeller som jag håller på med för tillfället är dessa:

 • Vasa från IGRA
 • Scotland från Corel
 • Triton Sektion
 • US Brig Syren

Jag började med Vasa modellen men som jag senare var tvungen att lägga på hyllan för att jag inte vet hur den skall se ut. Scotland är en nybörjarmodell för att testa grundläggande tekniker. Triton är första bygget efter ritningar och är inte en byggsats utan man sågar till träet från början. Syren är ett projekt som började strax efter Triton men som jag inte kunde låta bli att vara med i. 

Gå till byggloggarna >

Bra Länkar

En kort lista till andra länkar där jag är antingen äger eller är webmaster. Håll till godo.

robbox.se >

shipmodelling.eu >

e-legitimation.info >

stockholmsskalabat.se >